Асоціація 
українських германістів

З 7 по 30 квітня у рамках онлайн-семінару "Урок перекладу як урок демократії", організованого Асоціацією українських германістів за підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні, було проведено 7 вебінарів. Семінар мав на меті дати учасникам усвідомлення того, що основні цінності демократичного суспільства можна та слід вирішувати на уроках DaF.

 • 7 квітня відбувся перший вебінар на тему "Гендерні аспекти в німецькому оригіналі та українському перекладі", який представила завідувачка кафедри міжкультурної комунікації та перекладу Львівського національного університету імені Івана Франка Алла Паславська.
  Під час вебінару були порівняні права між чоловіками та жінками, представлені укорінені у суспільстві стереотипи висловлювань, наведені приклади диференційних формулювань та передачі інформації за допомогою мови, проаналізований такий вплив на спілкування та сприйняття інформації людиною, запропоновано порівняння українських та німецьких варіантів перекладу гендерно-нейтральною мовою.
 • 10 квітня було проведено другий вебінар "Фейкові новини на уроках DAF", присвячений проблемі фейкових новин для демократичного суспільства. 

  Пан Ніколай Тойфель, співробітник центру підвищення кваліфікації викладачів вузів з Байройтського університету, керівник проекту з цифрових технологій в сучасній освіті «Learnopolis» за допомогою прикладів, фактів та цифр представив тему дезінформації та її впливу на свідомість людей через спотворення новин у засобах масової інформації.

  Була обговорена важливість здатності людей до критичного мислення та медіаграмотності, вміння розрізняти та аналізувати інформацію, цінність ефективної комунікації та активної громадянської позиції у суспільстві.

  Під час спілкування у групах учасники вебінару обговорили власні можливості використання теми фейкових новин на уроках DaF з метою розвитку медіакомпетенції та когнітивної здібності молоді.

 • 14 квітня у рамках третього вебінару викладачка Львівського національного університету імені Івана Франка Оксана Мольдерф ознайомила учасників семінару з темою «Ні повторенню війни, ні повторенню Освенциму. Викладання демократичних цінностей у формі навчальної поїздки».

  Були розглянуті поняття «демократія» та «демократичні цінності», історично-політичне виховання та його роль для демократії, визначені основні цілі для педагога у демократичному вихованні в процесі викладанні іноземної мови.

  Пані Мольдерф представила яскравий приклад роботи зі студентами, в якому, починаючи з читання книжки та роботою над розвитком мовлення, зацікавленість темою переросла в організацію тематичної поїздки. У своїх відеозаписах для нашого вебінару студенти розповіли, чому вони змогли навчитися саме з цієї екскурсії, а не з книги, а також поділилися своїми враженнями та висновками від екскурсії до Освенцима.

  Учасники ділилися власним досвідом проведення уроків DaF поза межами навчальної аудиторії (з відвідуванням музеїв, організацією тематичних поїздок тощо), обговорювали переваги та недоліки, пропонували актуальні матеріали та книги для роботи зі студентами.

 • 16 квітня у рамках четвертого вебінару, який був присвячений темі сучасної лірики у політичних висловлюваннях: використання Poetry slam під час уроків DaF, доцент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу Львівського національного університету імені Івана Франка Любомир Бораковський представив можливості використання читання, інтерпретацій та перекладів Poetry slam під час вивчення німецької мови.

  Обговорювали значення та роль поезії в літературі, особливості сучасної поезії та її вплив на людину.

  Акцентували на тому, що у поезії Poetry slam дискутується про цінності, конфлікти, гендерну рівність, екологічність тощо, відбувається сприяння свободі висловлювань, а також розвитку та свободі власної особистості кожної людини, що в свою чергу сприяє демократичному вихованню суспільства.

  На прикладах німецьких поезій та їхнього українського перекладу учасники семінару розглянули основні можливості використання Poetry slam з метою розвитку мовних, наукових та перекладацьких компетенцій студентів, а також як поштовх аудиторії до зацікавленості темою та імпульс до дискусії.

 • 22 квітня відбувся п'ятий вебінар, присвячений темі "Демократизація на уроках перекладу: граматичний аспект".

  Доцент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу Львівського національного університету імені Івана Франка Олександра Шум'яцька представила можливості навчання демократії під час практичних занять з перекладу. На прикладах навчальних тематичних завдань учасники семінару ознайомилися з можливостями роботи з лексикою: обґрунтуванням термінів до поняття «демократія», класифікацією тематично спрямованих понять та термінів, їхнім обговоренням в групах та представленням можливостей влучного перекладу.

  Були представлені варіанти опрацювання перекладацьких текстів, з урахуванням лексичних на граматичних особливостей, проаналізовані завдання для удосконалення лексичних та граматичних навичок.

 • 24 квітня під час шостого вебінару доцент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу Львівського національного університету імені Івана Франка пані Тетяна Ляшенко ознайомила учасників семінару з темою «Вибір текстів для уроків з перекладу та викладання демократичних цінностей».

  Насичено інформацією та детально були висвітлені принципи і критерії вибору та дидактизації текстів для уроків перекладу, детально розглянуті можливі типи вправ з метою покращення у студентів навичок аудіювання, розуміння, запам’ятовування, техніки нотування та редагування цільових текстів.

  На прикладі уривку з виступу канцлерки Німеччини Ангели Меркель зі зверненням щодо загрози коронавірусу були опрацьовані різноманітні практичні вправи, а також проаналізовані демократичні цінності європейської країни.

  Учасники семінару пропонували додаткові навчальні завдання з метою тренування усного та синхронного перекладу.

 •  28 квітня cьомий вебінар завершив дистанційний семінар «Урок перекладу як урок демократії».

  Завідувачка кафедри міжкультурної комунікації та перекладу Національного університету імені Івана Франка у Львові, Президент Асоціації українських германістів Алла Паславська спілкувалася з учасниками на тему втілення демократичних принципів та підходів у проектній роботі.

  - Згадувались ознаки демократії, як вони корелюються у роботі вузів та під час проведення уроків перекладу.
  - Аналізувались особливості демократичних підходів на заняттях з перекладу та можливості їх втілення у викладацькій роботі.
  - Обговорювались активності, що спряють просуванню демократичних цінностей в проектній роботі на прикладі проектів Асоціації українських германістів.

  Дякуємо всім партнерам, лекторам та учасникам за чудову роботу кожного з Вас!

  Більше інформації на нашій FB-сторінці: https://www.facebook.com/udgv.org/

UDGV UDGV UDGV UDGV UDGV UDGV UDGV