Асоціація 
українських германістів

Міжнародна науково-практична онлайн-конференція

«НАВЧАННЯ І ВИКЛАДАННЯ У ЦИФРОВОМУ ФОРМАТІ В КОНТЕКСТІ НАУКОВОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У БАГАТОМОВНОМУ СВІТІ”
2-3 грудня 2022 року
м. Київ, Україна

Конференція в режимі онлайн. Запрошення і вимоги до публікацій

ми, лекторки ДААД Аня Ланґе (Бішкек) і Катрін К. Компе (Алмати), ДААД-лектор Мікелє Ванджі (Київ), експертка з організації навчального процесу з Гете-Інституту Керстін Далльйо (Київ), за дружньої підтримки ГО «Європейська освіта і наука в Україні» і «Української спілки германістів вищої школи”, запрошуємо до участі викладачів університетів, аспірантів і зацікавлених студентів у міждисциплінарній конференції в режимі онлайн. Захід відкритий для учасників з усіх галузей знань.

Мови конференції: німецька і українська.

У межах конференції планується робота за наступними проблемами (секціями):

 1. Тенденції освітньої теорії та практики у інформаційно-цифровому просторі.

 2. Психолого-педагогічні аспекти формування іншомовної компетентності засобами інформаційних технологій та досвід їх застосування в умовах онлайн-навчання.

 3. Проблеми та перспективи реформування системи освіти в Україні на засадах наукової доброчесності.

 4. Сучасні тенденції філологічних досліджень у багатомовному світі.

У контексті конференції відбудуться майстер класи згідно з темами, зазначеними вище. Спікери поділяться своїм досвідом та піднімуть актуальні питання, повʾязані з освітою та наукою стосовно вивчення іноземних мов.

Для участі у конференції необхідно до 15 листопада 2022 року (включно) надіслати на електронну пошту організаційного комітету (kimunity.npu@gmail.com) наступні документи:

 • заповнену за зразком заявку (документ Word)

 • тези доповіді (документ Word)

Зразок оформлення заявки

Прізвище, ім'я, по-батькові

  

Науковий ступінь, вчене звання, посада

  

Назва кафедри, місце роботи (навчання) автора

  

Мобільний телефон та e-mail

  

Назва доповіді

  

Назва секції (номеру)

  

Планую (потрібне зазначити)

 • онлайн-участь -онлайн виступ на секції

 • заочну участь (публікацію тез)

  


Якщо Ви бажаєте виступити з відповідною доповіддю або хочете запропонувати воркшоп, зверніться будь ласка до нас. До початку конференції планується публікація тез у форматі онлайн, який дав би імпульси дискусіям.

Учасники і учасниці конференції зможуть отримати сертифікат участі обсягом 0,5 кредити за підвищення кваліфікації, а доповідачі 2 кредити. Сертифікат про участь у конференції видається за умови участі у роботі хоча б однієї панелі (секції).

Вимоги до оформлення матеріалів

1. Назва напрямку відповідно до переліку, який зазначено вище

2. Прізвище та ініціали автора (авторів) розміщуються в правій частині аркуша над тезами. Нижче – назва установи; через 2 інтервали (посередині) – назва тез великими літерами, нижче – текст тез.

3. Список використаних джерел наводиться в алфавітному порядку. У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок).

4. Обсяг – 2-4 сторінок формату А-4 через один інтервал. Кегль – 14 pt, абзац – 1,25 см, усі поля – 2 см, шрифт – Times New Roman.

5. Назва файлу повинна відповідати прізвищу дописувача із вказівкою для заявки - _Заявка, для тез - _Тези. Наприклад: Іваненко_Заявка, Іваненко_Тези.

(Публікація тез безкоштовна. Тези, які не відповідають вимогам і надіслані пізніше зазначеного терміну не розглядаються. Тези не рецензуються.)

Планується випуск електронного примірника матеріалів

(збірник тез, програма конференції) конференції . Надається можливість публікації наукових статей у фахових виданнях «Науковий часопис» НПУ імені М.П. Драгоманова, Germanistik in der Ukraine.

Координати організаційного комітету конференції

Кафедра іноземних мов, факультету природничо-географічної освіти та екології

Адреса: вул. Пирогова, 9, м. Київ, Україна, 01030

Оргкомітет конференції:

 • Олена Олександрівна Яременко-Гасюк – (050)-387-55-54 (завідуюча кафедрою)

 • Олена Віталіївна Холоденко – (095)-280-96-85; (загальне керівництво)

 • Світлана Мар’янівна Іваненко – (050)-697-64-98; (загальне керівництво; секція 4)

 • Олена Генадіївна Смольнікова – (095)-168-82-32; (секція 3)

 • Валентина Миколаївна Запара – (098)-277-74-47; (секція 2)

 • Раїса Іванівна Кузьменко – (066) -216-44-53; (секція 1)

 • Іванова Інга Михайлівна – персонал кафедри; (044) – 239–30-84

 • Титаренко Лілія Володимирівна – персонал кафедри; (044) – 239–30-84

Електронна адреса оргкомітету: kimunity.npu@gmail.com Телефон кафедри: (044) – 239–30-84

 

UDGV UDGV UDGV UDGV UDGV UDGV UDGV